Spavaća soba “Grand”

Akcijski popust od dodatnih 10% (za gotovinu) na kompletnu spavaću sobu Grand.

 Krevet Grand

(200 × 160 dimenzija dušeka)
2240 × 1875 × 1000(670) mm

 Noćnik grand

665 × 445 × 645 mm
cena 35.420 din

 Ogledalo Grand

1025 × 1130 × 45 mm
cena 20.440 din

 Toaletni sto Grand

1000 × 470 × 780 mm
cena 34.400din

Na svaku kombinaciju ormara
dolaze i dva ukrasna stuba
ukupne širine 160 mm,
kao i odgovarajući granc.

Ormar Grand

Dvokrilni ormar sa oklagijom
2500 × 800 × 555 mm
cena 73.260 din

Dvokrilni ormar sa policama
2500 × 800 × 555 mm
cena 75.480 din

Jednokrilni ormar sa oklagijom
2500 × 400 × 555 mm
cena 46.620  din

Jednokrilni ormar sa policama
2500 × 400 × 555 mm
cena 48.840 din

Dvokrilni ormar sa 5 fioka
2500 × 600 × 555 mm
cena 77.600 din

 Ormar Grand lux

Dvokrilni ormar sa oklagijom
2100 × 800 × 555 mm
cena 62.990 din

Dvokrilni ormar sa policama
2100 × 800 × 555 mm
cena 64.930 din

Jednokrilni ormar sa oklagijom
2100 × 400 × 555 mm
cena 40.230 din

Jednokrilni ormar sa policama
2100 × 400 × 555 mm
cena 41.620 din