Spavaća soba “Grand”

 Krevet Grand

(200 × 160 dimenzija dušeka)
2240 × 1875 × 1000(670) mm

 Noćnik grand

665 × 445 × 645 mm
cena 16.100 din

 Ogledalo Grand

1025 × 1130 × 45 mm
cena 27.800 din

 Toaletni sto Grand

1000 × 470 × 780 mm
cena 27.000din

Na svaku kombinaciju ormara
dolaze i dva ukrasna stuba
ukupne širine 160 mm,
kao i odgovarajući granc.

Ormar Grand

Dvokrilni ormar sa oklagijom
2500 × 800 × 555 mm
cena 57.600 din

Dvokrilni ormar sa policama
2500 × 800 × 555 mm
cena 59.400 din

Jednokrilni ormar sa oklagijom
2500 × 400 × 555 mm
cena 36.600  din

Jednokrilni ormar sa policama
2500 × 400 × 555 mm
cena 38.400 din

Dvokrilni ormar sa 5 fioka
2500 × 600 × 555 mm
cena 61.100 din

 Ormar Grand lux

Dvokrilni ormar sa oklagijom
2100 × 800 × 555 mm
cena 49.500 din

Dvokrilni ormar sa policama
2100 × 800 × 555 mm
cena 51.000 din

Jednokrilni ormar sa oklagijom
2100 × 400 × 555 mm
cena 31.600 din

Jednokrilni ormar sa policama
2100 × 400 × 555 mm
cena 32.800 din