-10%

UG “Armado”

144.600 дин. 130.140 дин.

T meh 1 s.: 101.000 дин
T fix 1 st. 54.400 дин
Merid. 43.600 дин

Kategorija: Oznaka:

Opciono leva i desna, sa razvlačećim Italy mehanizmom.

W1=105cm W2=310cm
H1=45cm H2=75cm H3=95cm
D1=60cm D2=100cm D3=205cm D4=220cm