Ulazna vrata Sv. Simeon Monah/ Manhajm(Nemačka – u saradnji sa našom radionicom