trpezariski sto grand

grand sto, trpezarijski sto od drveta, drveni sto, grand