KŠ-VERONA-01-819×1024

KŠ Verona

KŠ Verona, Geppetto nameštaj, Kostka stolice