KŠ-KRUNA-R-819×1024

KŠ Kruna R

KŠ Kruna R, Geppetto nameštaj, Kostka stolice