Sto Elipsa

sto

Sto Elipsa, Geppetto namestaj, Kostka stolovi, Kostka namestaj